The Big 4 day

On November 29th at the University of Economics will take place the Fourteenth year of THE BIG 4 DAY! – Formerly the date of the audit and tax profession. This event. has traditionally been organized by the Development and Advisory Centre in cooperation with Deloitte, EY, KPMG and PwC. 

  • This event is only for Czech(Slovak) students – sorry Internationals!

Během čtyř workshopů můžete poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech poradenských společnostech. Ti nejpozornější z vás mohou navíc získat atraktivní dárky (výsledky soutěže budou vyhlášeny na závěrečném neformálním setkání v Akademickém klubu).

Cílem této společné akce čtyř největších poradenských firem je představit studentům auditorskou a daňovou profesi a zprostředkovat informace o možnostech, příležitostech a výzvách, které jednotlivé společnosti nabízí. Akce probíhá formou 4 workshopů dle předem stanoveného harmonogramu. Registrovaní studenti absolvují v průběhu dne všechny čtyři workshopy, takže se v jednom dni setkají se zástupci všech čtyř společností a mají tak možnost  získat různé pohledy na daná odvětví.

Více informací naleznete zde: https://rpc.vse.cz/den-s-velkou-ctyrkou/ , nebo v události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/294149408096545/