Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je tříkolové. 80 studentů s nejvyšším bodovým skóre z prvního kola je dále pozváno do druhého kola - k Assessment Centru konaném v angličtině. Ve třetím kole poté max. 55 vybraných studentů dokládá ukončené bakalářské vzdělání. Ke studiu mohou být zapsáni pouze uchazeči s ukončeným bakalářským vzděláním.

První kolo (prosinec - únor)

Do prvního kola dokládají studenti požadované dokumenty (viz Podmínky pro přijetí), které komise následně zhodnotí.

Při hodnocení vychází komise z následujících pěti kritérií:

  • motivace ke studiu,
  • pracovní zkušenosti,
  • studijní výsledky v předchozím studiu,
  • relevantní zkušenosti ze zahraničí,
  • mimoškolní aktivity (dobrovolnická činnost, úspěchy v soutěžích, sportovní a jiné úspěchy apod.).

Za každé kritérium lze získat body dle následujícího schématu:

  • kritérium splněno podprůměrně (v porovnání s uchazeči v daném roce): 0 bodů,
  • kritérium splněno průměrně (v porovnání s uchazeči v daném roce): 5 bodů,
  • kritérium splněno nadprůměrně (v porovnání s uchazeči v daném roce): 10 bodů.

Do druhého kola bude postupovat maximálně 80 nejlepších uchazečů.

V případě úspěšného absolvování prvního kola obdrží uchazeči e-mailem pozvánku k účasti na Assessment Centru. Konkrétní den si studenti mohou zvolit podle vlastních preferencí. Zájemcům žijícím mimo ČR doporučujeme si v termínu AC předběžně naplánovat cestu do Prahy ještě před samotnou pozvánkou k 2. kolu.

Studenti vždy vyjíždějí do zahraničí v 1. ročníku.

Druhé kolo (konec března)

Ve druhém kole přijímacího řízení jsou hodnoceny předpoklady pro práci manažera v mezinárodně orientované společnosti formou tzv. Assessment Centre v angličtině, osobní účast uchazečů je nutná.

Uchazeči jsou hodnoceni na základě série individuálních a týmových prezentací a osobnostních dotazníků. Pozornost se zaměřuje na vnitřní motivaci, ochotu přijímat rizika, toleranci ke stresu, odpovědnost, flexibilitu, sebedůvěru, asertivitu a komunikační dovednosti.

Do třetího kola postupuje maximálně 55 studentů.

Spolu s výsledkem druhého kola se úspěšní uchazeči dozví i informace o studiu v zahraničí - tj. vybranou univerzitu a semestr výjezdu. Školy jsou přidělovány studentům postupně. Tj. uchazeč s nejvyšším počtem bodů získá místo na první škole ve svém výběru. Dále se postupuje analogicky.

Třetí kolo (konec června/začátek července)

Do studia mohou být zapsáni pouze uchazeči, kteří ukončili bakalářské studium nejpozději do června před začátkem akademického roku, výjimečně lze bakalářské studium ukončit i později během července/srpna.