Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Poplatky za studium

Přijímací řízení

Současně s přihláškou ke studiu je třeba zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 50 EUR nebo 1 350 CZK.

Od února 2017 je možné zaplatit přihlášku i on-line platbou.

Účet, na který se poplatek hradí, je včetně variabilního symbolu uveden ve vyplněné elektronické přihlášce v systému InSIS. Systém zároveň automaticky odesílá instrukce i na zadaný e-mail.

DŮLEŽITÉ: V InSIS lze nastavit pouze částku uvedenou v CZK. Z tohoto důvodu je v informačním e-mailu o platbě požadována úhrada poplatku přímo v CZK . Uvedená částka je ekvivalentem 50 EUR.

Čeští uchazeči mohou samozřejmě požadovanou částku uhradit v CZK. Uchazeče ze zahraničí žádáme o zadání příkazu k úhradě částky 50 EUR. Bankovní poplatky mohou být nastaveny na SHA (= shared, odesílatel i příjemce hradí náklady své bance) nebo OUR (= veškeré náklady jsou hrazeny odesílatelem). U nastavených bankovních poplatků BEN (= beneficiary, veškeré náklady hradí příjemce) nebude platba přijata z důvodu nedostatečné částky.

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, příp. VS spolu s jménem uveďte v Poznámce pro příjemce.

Uchazeče zároveň upozorňujeme, že nepřijímáme platby odeslané prostřednictvím mezinárodních poskytovatelů služeb hotovostních převodů (např. Western Union).

Poplatek spojený se studiem

Poplatek za studium v cizím jazyce v oboru International Management je stanoven na 1 800 EUR nebo 49 000 CZK za akademický rok.

Podrobnější informace o stipendiích, které lze během studia získat, jsou k dispozici v sekci: Pro studenty - Poplatky a stipendia.

Upozorňujeme studenty, kteří souběžně studují či dříve studovali v jiném programu na veřejné vysoké škole v ČR, na poplatky spojené s překročením standardní doby studia (více viz Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 58, odst. 3). Při překročení je tento poplatek nutno hradit spolu s poplatkem za studium, viz výše. Aktuální výše poplatků je k dohledání na webu VŠE.