Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky pro přijetí – 2018/2019

Při přijímacím řízení se zohledňuje úroveň anglického jazyka (doložená certifikátem - viz níže), dosavadní průběh studia, motivace ke studiu, zájem o mezinárodní podnikatelské prostředí, dosavadní zkušenosti a znalost druhého jazyka (stačí např. absolvovaný kurz během Bc. studia).

Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2018/2019 je 28. února 2018. Administrativní poplatek ve výši 1.390 CZK či 50 EUR musí být zaplacen nejpozději ke dni uzávěrky. Přihlášku je nutné vyplnit a zaplatit v termínu od 1. prosince 2017 do 28. února 2018 v následujícím formuláři, který Vás nasměruje dále:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Zadejte prosím bezpečnostní kód:
captcha

Jaké požadavky musí studenti splňovat?

1. Předchozí vzdělání:

Studenti musí nejpozději do 30. června 2018 (výjimečně do konce srpna 2018) absolvovat bakalářské studium z oboru Management nebo Ekonomie, příp. z obdobného oboru, příp. musí absolvovat prezenční jednoleté magisterské studium (60 ECTS) v daném oboru.

Uchazeči by měli doložit absolvování následujících předmětů resp. jejich ekvivalentů s uvedeným doporučeným počtem kreditů:

 • Ekonomie (8 ECTS),
 • Matematika (6 ECTS) a Statistika (6 ECTS),
 • Management (3 ECTS) a Marketing (3 ECTS),
 • Účetnictví (3 ECTS)

2. Doložení znalosti anglického jazyka výlučně na základě těchto certifikátů (není-li angličtina rodným jazykem) do 28. února 2018:

 • TOEFL ibT ≥ 100,
 • IELTS ≥ 7.0 (akceptovány jsou oba moduly, tj. IELTS General Training i IELTS Academic),
 • CPE s výsledkem A, B, nebo C,
 • CAE s výsledkem A nebo B,
 • BEC Higher s výsledkem A nebo B,
 • bakalářský diplom z plně anglicky vyučovaného oboru, avšak s tímto omezením: celé studium probíhá v anglicky mluvící zemi nebo na škole, která je členem aliance CEMS a nebo na škole s akreditací EQUIS/AACSB.

Není potřeba dokládat originál či ověřenou kopii, „obyčejná“ kopie certifikátu nebo print screen osvědčení (s viditelným jménem a finálním výsledkem) je dostatečnou alternativou.

Přípravné kurzy ke zkouškám CAE, BEC Higher a CPE nabízí také katedra anglického jazyka. Zároveň se můžete přihlásit na mezinárodní jazykovou zkoušku CAE, BEC Higher či CPE přímo v prostorách školy a při jejím úspěšném složení máte nárok získat stipendium ve výši poloviny její ceny. Více informací o intenzivních kurzech a zkouškách je k dispozici přímo na stránkách KAJ VŠE zde.

3. Doložení následujících dokumentů do 28. února 2018:

 • vytištěná přihláška (print screen sekce Osobní údaje z elektronické přihlášky v InSIS, viz Přihlášky ke studiu)
 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce (max. rozsah 2 A4),
 • motivační dopis v anglickém jazyce (max. rozsah 1 A4),
 • jazykový certifikát z anglického jazyka (viz výše),
 • jakýkoliv průkazný doklad o znalosti dalšího světového jazyka
  (např. potvrzení z jazykové školy, doložení absolvování jazykového kurzu na VŠ, jazykový certifikát, maturitní vysvědčení – v případě bilingvní maturity)
 • záznam o dosavadních studijních výsledcích včetně celkového váženého průměru (prosíme o zvýraznění absolvovaných předmětů požadovaných výše),
 • bakalářský diplom (je-li již k dispozici),
 • průkazné doklady o pracovních zkušenostech uvedených v životopise (kopie smlouvy, referenční dopis apod.),
 • případně další podpůrné relevantní materiály.

Všechna potvrzení, certifikáty a další dokumenty lze dodat v češtině, slovenštině či angličtině do 28. února 2018. U ostatních jazyků prosíme o prostý překlad do AJ/ČJ.

Dokumenty, prosím, zašlete na následující adresu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta podnikohospodářská – CEMS Office

Klára Vítečková

Nám. W. Churchilla 4

130 67  Praha 3

Studenti mohou požadované dokumenty také doručit osobně paní Kláře Vítečkové, kancelář RB 525 (Rajská budova), úřední hodiny Po – Čt 10:00 – 12:00, Po + Čt 14:00 – 15:00.

Účastníci, kteří postoupí do 2. kola (max. 80), se účastní assessment centra v termínu od 21. - 27. března 2018 (každý účastník 1 den). Assessment centrum se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze a osobní účast je nutná! Výsledkem 2. kola je maximálně 55 studentů přijatých do programu.

Poplatek za studium v cizím jazyce v oboru International Management/CEMS je stanoven na 1 800 EUR (cca 49 000 CZK dle aktuálního kurzu CZK/EUR) za akademický rok.