Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Partnerství

Uzavřením partnerské smlouvy mezi VŠE a firmou, získává společnost nejen přístup k talentovaným studentům a alumni našeho programu v Praze, ale také na všech 30 universitách v rámci CEMS aliance.

CEMS korporátní partnerství je založené na společnostech přispívajících do CEMS aliance a benefitujících z exklusivního přístupu k talentovaným studentům z TOP business universit z celého světa. Partnerství umožňuje firmám zejména:

 • recruiting and branding targeting
 • spolupracovat se studenty v rámci povinných předmětů studia
 • networking a benchmarking
 • ovlivnit strategii a vedení CEMS aliance

Příklady konkrétních aktivit, do kterých se korporátní partneři mohou zapojit:

 • Rotation Dinner_28042016_IVGuest-speakeři v rámci CEMS kurzů (obvykle 90 - 180 min. přednáška)
 • Organizace tzv. Skill seminářů
 • Účast v tzv. Business projektu
 • Účast v porotě během Assessment Centra - pomoc při výběru nových studentů
 • Spoluorganizace tzv. Blokového semináře
 • Účast na Career Foru - pracovní veletrh konaný vždy na začátku listopadu ve Vídni
 • Spolupráce s CEMS Club Prague - sdružení aktivních studentů, kteří pro své spolužáky organizují mj. akce s firemními partnery (např. Rotation Dinner, Gala Night, Welcome/Farewell Party)
 • Nabízení pracovních pozic a stáží (v rámci programu mají studenti povinnou 10-týdenní stáž) - direct mailing studentům/absolventům)

Pokud uvažujete o případném partnerství, rádi se s vámi setkáme osobně. Kontaktujte, prosím, Šárku Otčenáškovou (sarka.otcenaskova[at]vse.cz, +420 224 098 825).

Více informací naleznete v následujícím dokumentu: CEMS Corporate Partner Guide_CEMS Head Office_2016.

Seznam aktuálních CEMS korporátních partnerů.