Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečná zkouška

Obecné předpisy Fakulty podnikohospodářské

Detailní informace platné pro všechny studenty Fakulty podnikohospodářské jsou k dispozici na webu FPH: http://fph.vse.cz/magisterske-2/statni-zaverecna-zkouska/.

a

Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace

Přihlašování na termín státní závěrečné zkoušky probíhá přes InSIS. Studenti v dostatečném předstihu dostanou informační e-mail s termíny zkoušek a okruhů.

Okruhy otázek jsou k dohledání i ve veřejném katalogu předmětů na InSIS pod identem IG101. Okruhy se mohou pro jednotlivé semestry mírně lišit, dbejte proto na volbu správného semestru (tj. toho, ve kterém chce student zkoušku vykonat).

Detailní instrukce ke zkoušce jsou uvedeny v odkazu na propozice FPH výše. Studenty upozorňujeme především na nutnost podání elektronické žádosti o potvrzení možnosti skládat zkoušku (viz bod 3) s dostatečným předstihem po uzavření všech studijních povinností. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace

Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku z vedlejší specializace také probíhá přes InSIS. Zkoušku lze skládat až po ukončení předmětů:

  • 3IG703 (or 3IG704) – Business Project
  • 3PS665 – Entrepreneurship and New Business Venturing
  • 3IG705 - Responsible Global Leadership (students accepted for academic year 2013/14 and further) 
  • 3PS663 – Psychology in Management (students accepted for academic year 2011/12 and 2012/13) OR
  • 3PS666 – Diversity Management (students accepted for academic year 2013/14 and further) OR
  • 3PS672 - Global Management Practice Course (students accepted for academic year 2014/15 and further)

Okruhy pokrývají teoretická témata obou kurzů aplikovaná na praktické zkušenosti získané během zpracovávání Business projektu. Ve veřejném katalogu předmětů jsou k dispozici pod identem 3IG. Dbejte opět na volbu aktuálního semestru, ve kterém bude zkouška skládána.

 

Státní zkouška z ekonomie

Podrobnosti o přihlašování na státní zkoušku z ekonomie jsou shrnuty v instrukcích platných pro celou Fakultu podnikohospodářskou (viz odkaz výše).