Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Poplatky a stipendia

Poplatek za studium:

Poplatek za studium je stanoven na 1 800 EUR nebo 49 000 CZK za akademický rok.

Poplatek je nutno uhradit vždy do 15. října daného akademického roku.

Studenti, kteří odjíždí do zahraničí v zimním semestru, musí školné uhradit během července/srpna, jinak nemohou obdržet stipendium na zahraniční pobyt.

Údaje pro platbu:
Název účtu: Vysoká škola ekonomická v Praze
Číslo účtu: 1828862/0800 (Česká spořitelna)
Var. symbol: 300058
Poznámka pro příjemce: příjmení studenta

IBAN: CZ92 0800 0000 0000 0182 8862
SWIFT: GIBACZPX

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, příp. VS spolu s jménem uveďte v Poznámce pro příjemce.

Veškeré poplatky související s platbou hradí student. Při platbě v EUR prosíme o nastavení poplatků na OUR (= veškeré náklady jsou hrazeny odesílatelem). U nastavených bankovních poplatků BEN (= beneficiary, veškeré náklady hradí příjemce) nebude platba přijata z důvodu nedostatečné částky.

Během prvních dvou let studia je nutno poplatek uhradit vždy za celý akademický rok najednou, při prodlužování studia se pak školné platí po semestrech. 

Upozorňujeme studenty, kteří souběžně studují či dříve studovali v jiném magisterském programu na veřejné vysoké škole v ČR, na poplatky spojené s překročením standardní doby studia (více Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (§ 58, odst. 3). Při překročení je tento poplatek nutno hradit spolu se standardním poplatkem za studium - viz výše. Aktuální výše poplatků je k dohledání na webu VŠE zde (bod č. 2).

Stipendijní fondy:

Během studia získají studenti z fondů Erasmus, příp. ze stipendijního fondu, prostředky na semestrální zahraniční studijní pobyt (v celkové výši cca 28 – 60 000 CZK = 1 000 - 2 200 EUR).

Studenti mohou z fondů Erasmus zároveň žádat i o finanční podporu na pracovní stáž v zahraničí (v celkové výši cca 20 – 40 000 CZK = 750 - 1 500 EUR).