Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Klasifikace

Obor International Management/CEMS užívá pro známkování dvě různé škály. První vychází z pravidel VŠE a druhá je založena na hodnocení v rámci aliance CEMS.

VŠE
Klasifikační stupnice se opírá o Článek 13 Studijního a zkušebního řádu VŠE (Klasifikace studijních povinností). Všechny kurzy vyučované na VŠE (včetně kurzů IM/CEMS) jsou na základě této stupnice hodnoceny známkou 1-4. Výsledná známka je zobrazena jak v systému InSIS, tak např. i v dodatku k diplomu (Diploma Supplement).

CEMS
CEMS využívá vlastní systém hodnocení, který vychází ze systému ECTS. V rámci aliance CEMS se stupnice známek A-F využívá pro hodnocení kurzů CEMS MIM. Výsledná známka je zanesena v cems.org a uvedena také v certifikátu CEMS MIM.

Během studia programu CEMS na VŠE musí klasifikace odpovídat pravidlům VŠE. Proto např. InSIS při hodnocení používá stupnici 1-4 a v závislosti na celkovém součtu bodů se poté známky převádějí do systému CEMS následovně:

VŠE CEMS
GRADE TOTAL SCORE GRADE TOTAL SCORE
1 100 - 90% A 100 - 93%
2 89 - 75% B 92 - 85%
3 74 - 60% C 84 - 77%
4 less than 60% D 76 - 69%
E 68 - 61%
F less than 61%

PŘÍKLAD:
Studentka zakončila kurz na 92%. InSIS jí v e-indexu ukazuje výslednou známku 1, která se také zobrazí v tzv. Transcript of Records. Zároveň ale v cems.org a v tzv. CEMS Term Report bude výsledná známka B.

a