Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Jazykové znalosti

Každý student musí při ukončení studia prokázat znalost mnimálně 3 jazyků:

1. Angličtina

Minimální úroveň C1 dle CEFR, prokazuje se již během přijímacího řízení do programu. Během 1. semestru studia je nutné absolvovat povinný předmět MBC Skill Seminar.

2. Druhý jazyk

Druhým jazykem může být jakýkoliv „CEMS jazyk“ (tzn. jazyk, kterým se mluví v zemích, kde jsou zastoupené CEMS university). Druhým jazykem tedy může být i rodný jazyk čeština (ne ale slovenština či ukrajinština! - není CEMS jazyk). Minimální požadovaná úroveň je B2 v mluvené formě a B1 v písemné formě.

3. Třetí jazyk

Třetím jazykem může být jakýkoliv jazyk (i na základní úrovni).

 

Způsoby prokazování jazykových znalostí dle požadavků CEMS (uznání do databáze cems.org)

Studenti mají několik možností, jak mohou prokázat své jazykové dovednosti (ve většině případů se týká 3.jazyka) :

 • Studium na střední škole, příp. bakalářské studium v cizím jazyce
 • CEMS Management and Business Communication Test (tzv. MBC Test). Tyto testy se konají na většině CEMS univerzit vždy dvakrát roka – v dubnu a v září. Minimální úroveň, kterou musí studenti tímto testem prokázat, je B2/B1 (B2/mluvená část a B1/písemná část). Na VŠE mohou studenti tyto zkoušky skládat z němčiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny. Více informací a přípravné materiály jsou k nalezení zde.
 • CEMS akreditované jazykové kurzy na CEMS univerzitách na minimální úrovni B2 až C1
 • Jazykové certifikáty akreditované CEMS aliancí na minimální úrovni B2 (např. „Goethe Zertifikat“ od Goethe Institutu nebo "Diplôme approfondi de langue française" např.  DALF). Seznam akreditovaných testů a certifikátů je k nalezení zde.
 • Jazykový kurz na jedné z CEMS akreditovaných kulturních institucí, jako např. Goethe Institut nebo l’Alliance Francaise. Kurz je možné absolvovat i na základní úrovni A1. Minimální trvání kurzu musí být alespoň 90 hodin (vyučovací hodina=45 min.). Seznam kulturních institucí, kde je možné kurzy absolvovat, je k nalezení zde.
 • Základní nebo pokročilý jazykový kurz absolvovaný na jakékoliv CEMS univerzitě nebo na univerzitě akreditované EQUIS/AACSB za minimálně 6 ECTS.

Podrobné informace v anglickém jazyce naleznete zde.

 

Způsoby prokazování jazykových znalostí dle požadavků VŠE (uznání do studijního systému InSIS)

Studenti mají několik možností, jak mohou prokázat své jazykové dovednosti (ve většině případů se týká 3.jazyka) :

 • CEMS Management and Business Communication Test (tzv. MBC Test). Tyto testy se konají na většině CEMS univerzit vždy dvakrát roka – v dubnu a v září. Minimální úroveň, kterou musí studenti tímto testem prokázat, je B2/B1 (B2/mluvená část a B1/písemná část). Na VŠE mohou studenti tyto zkoušky skládat z němčiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny. Více informací a přípravné materiály jsou k nalezení zde.
 • CEMS akreditované jazykové kurzy na CEMS univerzitách na minimální úrovni B2 až C1
 • Jazykové certifikáty akreditované CEMS aliancí na minimální úrovni B2 (např. „Goethe Zertifikat“ od Goethe Institutu nebo "Diplôme approfondi de langue française" např.  DALF). Seznam akreditovaných testů a certifikátů je k nalezení zde.
 • Jazykový kurz na jedné z CEMS akreditovaných kulturních institucí, jako např. Goethe Institut nebo l’Alliance Francaise. Kurz je možné absolvovat i na základní úrovni A1. Minimální trvání kurzu musí být alespoň 90 hodin (vyučovací hodina=45 min.). Seznam kulturních institucí, kde je možné kurzy absolvovat, je k nalezení zde.
 • Základní nebo pokročilý jazykový kurz absolvovaný na jakékoliv CEMS univerzitě nebo na univerzitě akreditované EQUIS/AACSB za minimálně 6 ECTS.

Certifikáty, příp. doklady o absolvování jazykových kurzů, které bude chtít student uznat do studijního plánu, nesmí být vydány/absolvovány dříve než v kalendářním roce, ve kterém student začal studovat International Management/CEMS program.