Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomová práce

Diplomovou práci je nutné odevzdat pí. Kláře Vítečkové v kanceláři RB 525 během konzultačních hodin (po - čt: 10 - 12, po + čt: 14 - 15) nejpozději do - viz harmonogram.

Od LS 2014/2015 NEodevzdávají studenti diplomové práce jednotlivým katedrám (kromě Katedry manažerské psychologie a sociologie).

Diplomovou prací student prokazuje schopnost aplikovat poznatky získané v průběhu celého studia na řešení určitého konkrétního problému. Témata diplomových prací jsou zaštiťována jednotlivými učiteli Fakulty podnikohospodářské a studenti si je volí podle svého zájmu a představ. Témata diplomových prací vycházejí převážně z aktuálních problémů, které se v současné době objevují v oblasti mezinárodního podnikání a k jejichž řešení by diplomové práce měly přispět.

Student si hledá svého vedoucího podle zaměření diplomové práce.

Podrobnější informace a doporučení o struktuře diplomové práce jsou k dispozici na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Podrobnější informace k hodnocení diplomové práce naleznete v následujícím dokumentu: THESIS EVALUATION CRITERIA.