Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Blokový seminář

IMG_6319Blokový seminář je týdenní intenzivní kurz, který tvoří nedílnou součást osnov programu CEMS MIM. Blokový seminář organizují všechny partnerské univerzity aliance CEMS před začátkem prvního semestru. Studenti se proto obvykle účastní blokového semináře na škole, na které budou první semestr trávit. Na tento blokový seminář není potřeba se hlásit, místo je garantováno.

Pokud mají studenti zájem zúčastnit se jiného Blokového semináře než výše zmíněného, mohou si zažádat o transfer a zaregistrovat se jinam. V tomto případě je registrace nutná a garantované místo zaniká. Na Blokové semináře se registrují i studenti univerzit, které před začátkem semestru nabízejí více než jeden blokový seminář (např. ESADE, RSM nebo WU). Témata všech blokových seminářů bývají zveřejněna na webu www.cems.org během května a v této době probíhá také registrace.

Většina škol požaduje od studentů finanční participaci na pokrytí ubytování, stravování a materiálů ke kurzu. Případné náklady na dopravu si hradí studenti sami. Poplatek na VŠE činí 250 EUR/1 student.

Blokové semináře na VŠE:

2015/2016

Vzhledem k úspěchu v minulých třech letech organizujeme ve spolupráci s naším korporátním partnerem, společností Škoda Auto Blokový seminář na téma "Marketing in Automotive Industry".

Školní rok 2015/2016: Ohlédnutí za Blokovým seminářem a fotogalerie.

Školní rok 2014/2015: Ohlédnutí za Blokovým seminářem a fotogalerie.

Školní rok 2013/2014: Ohlédnutí za Blokovým seminářem.

Školní rok 2012/2013: Ohlédnutí za Blokovým seminářem.