Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Strategická aliance

CEMS - The Global Alliance in Management Education je strategickým sdružením prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. V současné době tvoří CEMS 30 akademických členů (z každé země může být členem CEMS pouze jedna vysoká škola) a více než 70 partnerů z podnikové praxe (převážně velkých a významných mezinárodních firem). Cílem této aliance je podpořit rozvoj kvalitního manažerského vzdělávání.

Hlavním projektem aliance je  společný navazující magisterský studijní program CEMS Master in International Management (CEMS MIM). Na Vysoké škole ekonomické v Praze je CEMS MIM nedílnou součástí  navazujícího magisterského studia v oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské. V letech 2010 až 2015 se studijní program CEMS MIM umisťuje v hodnocení Financial Times MIM Ranking průměrně vždy v top 5 žebříčku.

Členské školy spolupracují i v dalších oblastech. Jedná se např. o  zapojení pedagogů do odborných pracovních skupin (CEMS Faculty Groups), hostování učitelů na partnerských školách, realizaci společných publikací a vědecko-výzkumnou spolupráci, spolupráci v oblasti doktorského studia i podporu humanitárních projektů.

Další podrobnosti najdete na webových stránkách aliance: www.cems.org.